Oudervereniging
Oudervereniging
Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

Onze school is meer dan alleen een opvoed- en leerplek. Het is een gemeenschap waar ook sociale vaardigheden en interactie gestimuleerd wordt. Dat begint vaak al op het schoolplein, voor zowel de leerlingen als de ouders, en loopt door tot in activiteiten zoals schoolreisje, het vieren van feestdagen en sportieve aangelegenheden. Juist deze gebeurtenissen worden herinneringen die je de rest van je leven met je meedraagt en verdienen daarom grote aandacht.

Veel van deze activiteiten worden georganiseerd met de inzet van enthousiaste ouders en net zulke enthousiaste teamleden, die zich vaak in hun schaarse vrije tijd met veel plezier inzetten voor deze activiteiten.

De oudervereniging houdt zich bezig met zo'n beetje alle activiteiten die afwijken van het standaard lesprogramma. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage, van waaruit ook andere zaken bekostigd worden die in het belang van het kind zijn en waar anders geen budget voor is. De overheid houdt immers geen rekening met de extra behoeften die essentieel zijn voor het Montessorionderwijs, waarbij u moet denken aan diverse leermiddelen en materialen.

De organisatie en planning van de oudervereniging en de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage worden ieder jaar besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Alle ouders zijn welkom om deze vergadering bij te wonen en hun inbreng hierbij te hebben.

De oudervereniging is letterlijk een vereniging van ouders en iedere ouder/verzorger is automatisch lid. Daarnaast is iedere ouder welkom om actief deel te nemen aan de activiteiten van de oudervereniging, zowel als lid van het algemeen bestuur, als wel om bij te dragen in de uitvoering van de activiteiten. Vooral bij de uitvoering van de activiteiten geldt dat deze zonder uw hulp niet gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer vijftien enthousiaste ouders uit de onder-, midden-, en bovenbouw, die allemaal bij één of meerdere activiteiten betrokken zijn. Vanuit de oudervereniging is er altijd minimaal één ouder die samen met een teamlid een activiteit coördineert.
Vier tot vijf keer per jaar vergadert het algemeen bestuur en staat waar nodig nauw in contact met de leerkrachten. Vergaderen is belangrijk voor het onderlinge contact en de communicatie, maar verder is vooral de actieve inzet van de (bestuurs)leden belangrijk bij het organiseren van de activiteiten.