Micado
Micado
Micado

Micado

Micado
Micado

Om goed onderwijs te kunnen geven en kinderen op maat te kunnen begeleiden is het van belang dat begaafde leerlingen tijdig worden gesignaleerd. Voor deze kinderen zijn op de scholen van PRO8 specifieke materialen, waardoor ze uitgedaagd blijven worden. Ook wordt gebruik gemaakt van internetapplicaties.
Leerlingen die naast genoemde mogelijkheden meer uitdaging nodig hebben, kunnen gebruik maken van de Micado klassen van PRO8. Naast de extra uitdaging wordt aandacht geschonken aan de specifieke behoefte op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.