Lijn 3
Lijn 3
Lijn 3

Lijn 3

Lijn 3
Lijn 3

Binnen het Montessorionderwijs leren de kinderen in de onderbouw het schrijven van de letters en het lezen van de letters. Vaak komen kinderen zodoende als startende lezer binnen in de middenbouw. Aanvullend op ons Montessoriaanbod maken wij in de middenbouw gebruik van Lijn 3. Deze methode zetten wij in ter bevordering van het lees- en spellingonderwijs. Uiteraard hebben we in samenwerking met andere Montessorischolen deze methode dusdanig aangepast dat het goed in te passen is binnen onze onderwijsstijl. Dat houdt in dat kinderen individueel of in kleine groepjes les krijgen op het onderdeel waar zij uitleg over nodig hebben en de verwerking binnen de werktijd valt.

Dagelijks wordt er individueel of in kleine groepjes hardop gelezen en geoefend. 

Wij adviseren ouders om thuis zoveel mogelijk hardop te lezen met de kinderen. Letters worden fonetisch aangeleerd, dat wil zeggen: zoals ze klinken.

Lijn 3

Ontdek de wereld

Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

Lezen

De letter centraal

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

Spelling

Goed leren spellen

Bij Lijn 3 worden duidelijke spellingregels aangeboden welke aansluiten op de didactiek die wij in de rest van de midden- en bovenbouw hanteren.