Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van De Pas is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school (onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie) en daarover zowel met de bestuurders als met u, onze achterban, te communiceren.

De MR komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR. Er zijn echter ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Elk schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld waarin de onderwerpen die besproken gaan worden, zijn opgenomen.

Hier vindt u het jaarverslag van de MR.


De MR is er ook voor u als ouders!
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om MR-zaken die u op uw hart heeft, aan ons kenbaar te maken.

Ons e-mailadres is: