Montessorionderwijs
Montessorionderwijs
Montessorionderwijs

Montessorionderwijs

Montessorionderwijs
Montessorionderwijs

In de klas

Binnen het Montessorionderwijs spreken wij van een voorbereide omgeving, deze wordt zo ingericht dat het aansluit bij de levensfase van het kind. Montessori wilde af van de te krappe schoolbankjes waarbij de kinderen vooral zaten te luisteren naar de leerkracht. Zij wil dat de kinderen zich vrij kunnen bewegen door de ruimte omdat beweging, vrijheid en leren hand in hand gaan.

Het is van belang dat de omgeving het kind de mogelijkheid biedt om al zijn functies te ontwikkelen. De voorbereide omgeving is wisselend en doordacht. De omgeving triggert het kind om zich verder te ontwikkelen, telkens een stapje verder te durven en te kunnen gaan. 

Wat zie je in een Montessoriruimte:

 • Het lokaal is ingericht voor de kinderen en ten dienste van de kinderen.
 • Er wordt gewerkt met heterogene groepen, er zijn kinderen van diverse leeftijden in de groep.
 • Het lokaal en de gangen kenmerken zich door rust.
 • In elke groep staat een rekenkast, taalkast, leeskast, kosmische kast en een creatieve kast.
 • Op De Pas werken we met een kleed waaraan we de groepslesjes geven.
 • In iedere groep is een groepstafel.
 • Materiaal dat een kind heeft gekozen wordt zelf gepakt en ook weer op de vaste plek terug gezet.
 • Bij het werken op de vloer wordt een kleedje gebruikt om de werkruimte af te bakenen.
 • Er is een aandachtstafel, waardoor zichtbaar is wat er op dat moment in de groep centraal staat.
 • Er hangen enkele werkjes van de kinderen aan de muur.
 • In elk lokaal is een belletje aanwezig. Dit belletje wordt gebruikt om de aandacht van de hele groep te gebruiken.
 • Alle kinderen hebben een eigen plantje. Hiermee leren zij zorg te dragen voor de omgeving.

Materialen
Binnen het Montessorionderwijs wordt veel gebruik gemaakt van de Montessorimaterialen. Deze materialen kenmerken zich door het degelijke karakter, de eenvoud en het uitnodigen tot ontdekken, experimenteren en leren. Er komt niets in het hoofd, dat niet eerst in de handen is geweest. 

Iedere bouw heeft zijn eigen materialen, hieronder enkele voorbeelden. 

Onderbouw

Montessorionderwijs

Wellevendheidslesjes

Deze lesjes hebben tot doel je de regels en gewoontes te laten zien. Je voelt je competent als je weet wat er van je verwacht wordt en hoe je je hoort te gedragen.

Montessorionderwijs

Zintuiglijk materiaal

Dit materiaal structureert en ordent de zintuigelijke ervaringen. 

Montessorionderwijs

Rekenmateriaal

In de onderbouw wordt veel geteld door de kinderen, met behulp van materiaal. Ook leren zij orde aanbrengen in getallen en leren zij de waarde van de cijfers. Kinderen maken een start met het maken van bewerkingen. Alles draait om doen, handelen, ervaren en het verwerven van inzicht.

Middenbouw

Montessorionderwijs

Taalontwikkeling

Het werken met de kast van Taal: Doen! daagt de kinderen uit om telkens een stapje verder te zetten in hun taalontwikkeling. 

Lees verder
Montessorionderwijs

Rekenmateriaal

Ook het rekenmateriaal in de middenbouw kenmerkt zich door de inzichtelijke werkvorm. Kinderen zijn nog handelend bezig, maar de materialen worden abstracter. Ook wordt hier gestart met de combi met Rekenkracht, waarbij het inzicht wordt gekoppeld aan strategieën en modellen.

Montessorionderwijs

Kosmisch materiaal

Kinderen leren over de wereld om hen heen. Ze maken kennis met de werelddelen, landen van de wereld, de provincies van Nederland. Niet uit een boekje, maar door onderzoeken en ervaren. Ze leren dat zij deel uit maken van een groter geheel en gaan ontdekking in de ruimte.

Bovenbouw

Montessorionderwijs

Rekenmaterialen

In de bovenbouw worden de bewerkingen abstracter en complexer. Maar ook hier worden nieuwe onderwerpen concreet gestart. Een les in de bovenbouw over breuken, kommagetallen en grote deelsommen worden inzichtelijk gemaakt door gebruik van het Montessorimateriaal. Zeer de moeite waard om eens te komen bekijken!

Montessorionderwijs

Engels

Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met de Montessorimethode voor Engels. Exploring English is een lijn om Engels te leren, te doen en te ervaren.

Montessorionderwijs

Presenteren

In de bovenbouw leren kinderen zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een onderdeel hiervan is het presenteren. Wanneer kinderen in groep 8 uitstromen zijn zij in staat tot het maken van verslagen en presentaties.