• 0314 - 330085
Kosmisch Onderwijs
Kosmisch Onderwijs
Kosmisch Onderwijs

Kosmisch Onderwijs

Kosmisch Onderwijs
Kosmisch Onderwijs

Bij het Kosmisch Onderwijs staan samenhang en kringlopen centraal. Het denken in grote verbanden bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel voor onze aarde. Montessori spreekt over vredesopvoeding. Wij mensen zijn onderdeel van het grote geheel en moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor onze aarde. De verbondenheid tussen alles in ons leven, op deze aarde, in dit heelal staat centraal. Het één kan niet zonder het ander. Kosmisch onderwijs biedt kinderen een ordening en oog voor wetmatigheden en verbanden. Montessori spreekt over de kosmische taak en kosmische opvoeding en benadrukt onze verantwoordelijkheid.

Bron: "En nú: Montessori!" van Jacqueline Hendriksen en Esther Pelgrom