Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid
Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid
Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid

Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid

Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid
Schoolgids, aannamebeleid en vervangingsbeleid

In onze Schoolgids vindt u alle informatie over onze school.

In het Aannamebeleid kunt u lezen hoe wij op De Pas omgaan met aanname van nieuwe leerlingen.

In het Vervangingsbeleid kunt u lezen wat wij doen in geval van ziekte/afwezigheid van de leerkracht wanneer en geen inval beschikbaar is.

Op basis van het Sectorplan Covid-19 wordt aan scholen gevraagd om een draaiboek te maken voor hun eigen context en situatie. Scholen hebben de ruimte om aanvullende maatregelen te treffen. Hier vindt u ons draaiboek.