Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

Verlofformulier


Voor het aanvragen van extra verlof kunt u een formulier vragen.

Het volledig ingevulde formulier graag tijdig inleveren op school bij de directie.

Bij voorbaat dank.

Voor het verlenen van verlof dient de school zich te houden aan enkele regels.

U kunt informatie over de leerplicht hierover downloaden.