• 0314 - 330085
Jaarkalender
Jaarkalender
Jaarkalender

Jaarkalender

Jaarkalender
Jaarkalender

Jaarkalender
In onze jaarkalender vindt u alle vakanties, studiedagen en alle andere belangrijke data voor het schooljaar 2019/2020.

Schooltijden
Op De Pas werken we met een continurooster.
Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open en wordt u aan de deur welkom geheten.
De leerlingen worden naar de groep gebracht door de ouder(s)/verzorger(s) en waar mogelijk mag u mee in de groep.
Bij de deur van het lokaal wordt de hand geschud van de leerkracht.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel, om 8.30 uur gaat de tweede bel en start de eerste werktijd.
Iedere schooldag duurt tot 14.15 uur, alle kinderen eten tussen de middag op school.