Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

 

Pas Nieuws

2014-2015  no: 17. 12 december 2014
 
Kerst

Onderstaande brief heeft al eerder in de Nieuwsbrief gestaan maar we delen hem ook nog graag uit.
We willen nog graag wat aanvullingen geven.
We hebben gekozen voor een kerstviering waarbij kinderen veel inbreng hebben en actief zijn. In elke klas wordt volop aan de voorbereiding van het eigen kijkdoos optreden gewerkt, prachtig om te zien. Donderdagmiddag zal er een generale repetitie zijn waarbij kinderen ook naar elkaars kijk doos optreden kunnen kijken.
We willen u graag nog even wijzen op het maken van de hapjes. U mag met uw kind hapjes maar er zijn ook enthousiaste ouders die graag op school samen met uw kind en u iets willen maken. U kunt zich hiervoor intekenen op de flip over bij de ingang.  De kinderen uit de bovenbouw serveren de hapjes uit. 
De kinderen worden zonder ouders om 17.45 uur in hun eigen klas verwacht. U kunt ondertussen een praatje maken en een plekje zoeken voor het lokaal van uw jongste kind. 
Na de optredens willen we graag met u napraten. We gaan er vanuit dat uw kind dan weer onder uw hoede is.


Kerstfeest 2014
 
Het einde van het jaar is weer in het zicht. De Sint is net weer vertrokken en we verheugen ons samen met u en de kinderen op het komende kerstfeest.
Ook dit jaar willen we dit graag samen vieren.
Op donderdag 18 december zal onze school veranderen in een prachtige kijk-kerst-doos. Ouders en andere belangstellenden lopen rondom de school, via de schoolpleinen en de schooltuin en kunnen zo naar binnen kijken in onze lokalen.
Vanaf 18:00 uur starten de voorstellingen in de verschillende groepen. Elke voorstelling duurt ongeveer 5 minuten. U kunt dus steeds een kijkje nemen bij een andere kerst-kijk-doos!
Bij elk lokaal staat/hangt een doos waar u een gift in kunt doen. Elke groep heeft z’n eigen goede doel. De kinderen kiezen de komende week samen met hun juf/meester een goed doel waar ze het geld aan doneren dat ze ontvangen na de voorstelling.
Er is één looprichting. We lopen het rondje met de klok mee. (kleuterplein, schooltuin, pad langs de bovenbouwlokalen) Voor een goede doorloop is het handig dat u start bij het lokaal van uw jongste kind. De Kerstman zal op gepaste wijze de start van elke nieuwe ronde aankondigen!
Aan het eind van de voorstellingen is er een gezellige afsluiting in de hal en buiten op het plein voor de hoofdingang. Het is de bedoeling dat iedereen kleine hapjes meeneemt. Er hangen intekenlijsten bij de lokalen waarop u aan kunt geven wat u mee wilt nemen. Er is ook een mogelijkheid om samen met de kinderen op donderdag in de keuken op school hapjes te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Petra Groenewegen (groep Linsy/Maaike) of Annemiek van der Sterren (groep Bea).
Wij zorgen voor iets lekkers te drinken!
Voor  eventuele vragen kunt u terecht bij de groepsleerkrachten.
Met een vriendelijke kerstgroet,
Namens de kerst-kijk-doos commissie, Bea, Astrid en Hermien.

 

Montessorischool De Pas
Pr. Hendrikstraat 32, 7001 GL Doetinchem, tel. 0314 330085