Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

Onze school


Uitgangspunt voor onze school is de uitspraak van Montessori: “Leer mij het zelf te doen”.
Wij willen de kinderen stimuleren zichzelf optimaal te ontwikkelen en zo met plezier naar school te gaan.

Montessorischool De Pas telt momenteel 8 groepen. Alle groepen bevinden zich aan de Prins Hendrikstraat.

We werken in een goed geoutilleerd gebouw, aangepast aan het onderwijsconcept. Zelfstandig werken is, zowel binnen als buiten de klas, mogelijk.
 

-  Onderwijs

De kinderen werken zoveel mogelijk individueel en op eigen niveau. Door middel van speciale (Montessori) leermiddelen zijn de kinderen elke dag in staat een goede planning te maken en weer een stapje (pasje) verder te zetten. Elk kind volgt zo zijn eigen leerlijn.
 

-  Groepen

We kennen heterogene groepen, dat wil zeggen:
  • Onderbouw: groep 1/2a en 1/2b
  •                    groep 3/4a en groep 3/4b
  • Bovenbouw: groep 5/6a en 5/6b
  •                    groep 7/8a en 7/8b
Door middel van deze samenstelling leren wij de kinderen zich sociaal te gedragen (rekening houden met elkaar) en op een constructieve manier samen te werken.


-  Omgeving

Sfeer, veiligheid, respect voor de omgeving (jezelf en de ander) staan bij ons centraal.
 
We beginnen de dag met een vrije inloop vanaf 8.15 uur. Dagelijks brengen veel ouders hun kinderen in de klas. Het kind krijgt de gelegenheid zijn dagprogramma te maken en kan vanaf 8.30 uur aan de slag.
Om 11.30 uur gaan we gezamenlijk naar buiten voor een lange pauze, waarna er om 12.00 uur gezamenlijk wordt gegeten.
We werken met een vijf-gelijke-dagen model. De schooldag eindigt voor de kinderen dagelijks om 14.15 uur.


- Team

De leerkrachten volgen nauwgezet de ontwikkelingen van de kinderen en zullen zonodig stimulerend of corrigerend optreden. Aan onze school werken 16 gemotiveerde leerkrachten, die proberen de Montessori-idealen in de praktijk waar te maken. De leerkrachten zijn gediplomeerde basisbekwame Montessori leerkrachten óf volgen de opleiding tot basisbekwame Montessori leerkracht.
 
De kinderen krijgen op De Pas de kans te werken in een goede sfeer, binnen een uitdagende omgeving. 


U bent voor een kennismakingsbezoek van harte welkom.