Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

Bestuur

 

Onze school maakt onderdeel uit van de PRO8 organisatie.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van het bestuur.

Klik hier.

Raad van toezicht

De stichting Primair Onderwijs Achterhoek 'PRO8' heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad van toezicht-model. De algemeen directeur is benoemd tot lid van het college van bestuur. Aangezien het college van bestuur uit één persoon bestaat, hanteren we de aanspreektitel: algemeen directeur - bestuurder.
De raad van toezicht heeft een toezichtskader vastgesteld. De raad van toezicht bestaat uit 5 tot 7 leden, waarvan één lid wordt voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 

Samenstelling raad van toezicht:

  • Floor Wissing-Kunst, voorzitter
  • Gert-Willem Römer, lid
  • Reinier Gosselink-Wolbrink, lid
  • Peter Berendhaus, lid
  • Iris Messing-Meuleman, lid
Documenten
Op de website van PRO8 vindt u onder andere de volgende documenten:
a. Klachtenregeling
b. Klokkenluidersregeling
c. Gegevens bestuursbureau PRO8 en Raad van Toezicht
d. Gegevens GMR
e. Beleidsnotities
f. Regeling schorsing / verwijdering leerlingen
g. Regeling aanmelden en inschrijven leerlingen